Kakaovo-orieškový medový krém ČOKOMED je nenapodobiteľné spojenie tých najlahodnejších chutí. Náš delikátny krém s impozantnou konzistenciou nenechá chladným ani tých najväčších gurmánov.

  • Žiadne produkty v košíku.
  • Žiadne produkty v košíku.
Image Alt

Pravidlá používania cookies

Webové sídlo cokomed.sk je spravované prevádzkovateľom MARTIN KRAJČÍK SHR so sídlom Rudno nad Hronom 145, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 48 174 190, Vedený v registri: Okresný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-19230.

V súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR by sme Vás radi upozornili, že naše horeuvedené webové stránky môžu používať súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítačoch alebo mobiloch a pomáhajú zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky. Cookies zbierame ako tzv. nevyhnutné a tie, ktoré nevyhnutné nie sú. Pre nevyhnutné cookies (tzv. systémové) platí, že v zmysle § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. sa nastavenie Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu považuje za vyjadrenie súhlasu. Ak s ukladaním cookies do Vášho zariadenia nesúhlasíte a napriek tomu chcete navštevovať naše webové stránky, vypnite si prosím ukladanie cookies v nastaveniach Vášho prehliadača. Každý uložený cookie súbor môžete tiež kedykoľvek vymazať. Úplným zákazom používania cookies môže dôjsť k znefunkčneniu prehliadania niektorých stránok, alebo prihlásenia do užívateľského rozhrania crm.verdeline.eu.

Spracúvanie iných ako nevyhnutných cookies je možné len na základe súhlasu daného v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Tento súhlas musí byť aktívne zaškrtnutý a do jeho udelenia sa iné ako nevyhnutné cookies nezbierajú. Ak súhlasíte s ukladaním cookies vo Vašom počítači, prosím kliknite na „Súhlasím“. Súbory cookies začneme zbierať až potom, čo budete s týmto spracovávaním súhlasiť. Zakázaním týchto cookies budú webové stránky naďalej funkčné, iba nebudú vylepšené o určité funkcie a reklamy na nich nebudú relevantné. Nastavenia ukladania cookies môžete hocikedy zmeniť (aj počas prezerania stránok), a to kliknutím na tlačítko Cookies, na stránke vľavo dole. Nastavenia môžete zmeniť vo voľbe Nastavenia, a to prepnutím príslušného prepínača a následným uložením Vašej voľby.

Upozorňujeme návštevníkov stránky, že k súborom cookies nemajú prístup žiadne tretie osoby, t.j. nikto okrem Prevádzkovateľa. Cookies, ktoré môžeme spracúvať a uchovávať, uchovávame po dobu jedného roka. Dotknuté osoby majú právo na prístup, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo namietať, na prenosnosť ak je to možné, právo odvolať súhlas ak bol daný a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk. Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov adresujte Prevádzkovateľovi na email, kde budú do 30 dní zodpovedané.

Prečo využívame cookies?

Naše webové stránky používajú cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení a pre optimálnejšie prispôsobenie reklám a tiež aby sme Vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Cookie nám napomáha aby sme Vám pri návštevách našich webových stránok poskytli nerušený zážitok z prehliadania a v neposlednom rade sú užitočné aj pre našich technikov pri vývoji stránok, najmä pri registrácii alebo pri objednávaní v našom internetovom obchode.

Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá na disku počítača resp. iných dátových úložiskách tabletov a mobilných telefónov návštevníka, samozrejme len v tom prípade, ak je takéto ukladanie zo strany užívateľa povolené. Príslušné predpisy EÚ v oblasti počítačovej bezpečnosti, tiež v oblasti ochrany osobných údajov ukladajú prevádzkovateľom webových stránok aby si vyžiadali súhlas užívateľa na uloženie iných ako nevyhnutných cookies na disku jeho počítača. Z uvedeného dôvodu sa pri prvej návšteve webových stránok zobrazí vo webovom prehliadači návštevníka príslušné upozornenie o používaní súborov cookie, ktorý návštevník musí potvrdiť, kliknutím na tlačítko „SÚHLASÍM“, príp pred vyjadrením súhlasu ich nastaviť.